6 tháng, Xi măng Quán Triều đạt 75% kế hoạch lợi nhuận năm

  • 28/07/2020

(ĐTCK) CTCP Xi măng Quán Triều thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – CTCP cho biết, trong 2 quý đầu năm, Công ty đã tiêu thụ trên 400.00 tấn xi măng đóng bao và xi măng rời, hoàn thành 61% kế hoạch năm 2019, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Với sản lượng trên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Lợi nhuận 6 tháng đạt 15 tỷ đồng, tương đương 75% so với kế hoạch năm.

Hiện nay, lò nung clinker của Công ty hoạt động với năng suất trên 2.200 tấn/ngày; công đoạn nghiền xi măng đạt 119 tấn/giờ; công đoạn đóng bao đạt 77,3 tấn/giờ. Để hoàn thành mục tiêu sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Công ty cho biết sẽ tập trung nguồn lực, nâng cao năng suất thiết bị, ổn định sản xuất và có những giải pháp tiêu thụ phù hợp với từng thời điểm để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Chia sẻ