Thông tin địa chỉ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV -CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU – VVMI
Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên
Tel: 0280 3843185 – Fax: 0280 3843185