Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê hoạt động si lô xi măng sức chứa 2000 tấn-Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

  • 03/05/2017

Chia sẻ