Thông báo mời chào hàng cạnh tranh đơn hàng:

  • 16/01/2023

Sửa chữa van quay cấp liệu 221.01, Thay tấm guốc lò, Sửa chữa máy nghiền than 341.04, SC gầu nâng xiên 321.17.

Chia sẻ