Thông báo

Mời chào giá cạnh tranh
Mời chào giá cạnh tranh
26/10/2022

Cung cấp dịch vụ sửa chữa kết cấu thép tháp trao đổi nhiệt

Đơn hàng: Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xếp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tại các xã và kết cấu hạ tầng tại thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2022
Đơn hàng: Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xếp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tại các xã và kết cấu hạ tầng tại thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2022
04/10/2022
Thông báo mời chào giá
Thông báo mời chào giá
20/07/2022

Tên đơn hàng: cung cấp vỏ bao xi măng giấy 3 lớp KPK phục vụ sản xuất xi măng 6 tháng cuối năm 2022, thuộc KHSXKD năm 2022

Thông báo mời chào giá
Thông báo mời chào giá
29/06/2022

cung cấp vỏ bao xi măng 3 lớp KPK phục vụ sản xuất xi năng 6 tháng năm 2022, thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
04/05/2022

Vận chuyển đá thải sau tuyển nước tại vị trí +100/+80 Bãi thải Nam Công ty than Khánh Hòa VVMI về Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2022

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
16/03/2022

Tên đơn hàng: Thuê hoạt động 01 xe ô tô phục vụ công tác tiêu thụ

Thông báo mời chào giá cạnh tranh:
Thông báo mời chào giá cạnh tranh:
17/02/2022

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư và hàn đắp vành băng đa số 2 và con lăn bệ ga lê số 3 năm 2022

Thông báo mời chào giá cạnh tranh
Thông báo mời chào giá cạnh tranh
09/02/2022

tên đơn hàng: sửa chữa thiết bị tháng 2 năm 2022

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
19/01/2022

Tên đơn hàng: Sửa chữa đường nước tuần hoàn